تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی بابل - نمونه سوال تستی رایانه کار درجه ۲

نمونه سوال تستی رایانه کار درجه ۲

شنبه 5 آذر 1390 08:15 ب.ظ

نویسنده : سلیمه پایمرد

مجموعه سوالات مبانی

۱ در نسل اول کامپیوتر از ……… استفاده می شد .

الف ) لامپ خلاء ب)ترانزیستور ج) پردازنده مرکزی د) IC

3 سرعت پردازشگر مرکزی (CPU ) با چه واحدی سنجیده می شود .

الف ) MHZ ب) B ج) MB د) هیچکدام

۴ کدام عبارت در مورد RAM درست نمی باشد .

الف ) جزء حافظه اصلی کامپیوتر می باشد .

ب ) برنامه هایی را در خود نگه می دارد که هنگام روشن شدن سیستم به آنها نیاز است .

ج) RAM موقت است و با خاموش شدن سیستم داده های داخل آن از دست می روند .

د) یک حافظه با دسترسی اتفاقی می باشد .

۵ هر ۱۰۲۴ کیلو بایت یک ………..

الف ) مگا بایت ب) GB ج ) KB د) هیچکدام

۶ کدامیک در داخل واحد سیستم قرار ندارد .

الف) پردازشگر (CPU ) ب) دیسک سخت ج) صفحه کلید د) حافظه اصلی

۷ کدام گزینه جزسخت افزار محسوب نمی شود .

الف ) RAM ب ) ماوس ج ) دیسک سخت د) سیستم عامل

۸ کدام یک از جملات صحیح نمی باشد .

الف ) از دیسک سخت و فلاپی و CD ROM برای ذخیره کردن برنامه های کامپیوتری استفاده می شود .

ب) با خاموش کردن کامپیوتر اطلاعات ذخیره شده در RAM پاک نمی شوند .

ج) با خاموش کردن کامپیوتر اطلاعات ذخیره شده در RAM پاک می شوند .

د) با خاموش کردن کامپیوتر اطلاعات ذخیره شده در ROM پاک نمی شوند .

۱۰ از مزایای شبکه ………

الف ) به اشتراک گذاشتن سخت افزار ب) به اشتراک گذاشتن فایل

ج) تبادل داده ها د) همه موارد

۱۱ شبکه ای که در آن کامپیوترهای یک دفتر ، ساختمان به یکدیگر وصل می شوند .

الف ) شبکه محلی ب) WAN ج) LAN د) الف و ج

سئوال الف ب ج د
۱ ü
2 ü
3 ü
4 ü
5 ü
6 ü
7 ü
۸ ü
9 ü
۱۰ ü

———————————————————————————————————————————–

مجموعه سوالات ویندوز

۱-در پنجره خصوصیات TaskBar برای مخفی کردن نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Lock The TaskBar ب) Hide Inactive Icons

ج) Show Quick Lunch د) Auto hide The TaskBar

2-اصطلاحاً به آیکون هایی اطلاق می شود که فقط حاوی آدرس مشخصی از یک برنامه می باشند؟

الف)Folder ب) Explorer ج) Drive د) ShortCut

3-برای تنظیم کارت گرافیکی از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

الف-apprance ب-backgrand ج-sitting د-screen saver

4-کدام گزینه مشخصات کامپیوتر شما را نمایش می دهد؟

الف-information ب-sitting ج-windows د-system

الف-lock the taskbar ب-always an top ج-auto hide د-show Ican

5-برای اینکه فقط فایلهای پنج حرفی را پیدا کنیم کدام گزینه مناسب است؟

الف-????? . * ب-????? ج-* . * د- هیچکدام

سئوال الف ب ج د
۱ ü
۲ ü
۳ ü
4 ü
۵ ü

مجموعه سوالات اینترنت

۱-در آدرس سایت سازمانهای دولتی ازپسوند…………………….استفاده می شود .

الف)ORG ب)COM ج)GOV د)EDU

2-برای نگهداری سایتهای مورد علاقه ازپوشه ای به نام . . . . . . استفاده می شود.

الف)HOME PAGE ب)FAVORITES ج)SAVE د)PRINT

3-تصاویر داخل اینترنت دارای چه پسوندی می باشند؟

الف)JPG ب)GIF ج)TIF د) هرسه مورد

۴-برای نوشتن خودکار پسوندCOM در نوار آدرس از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟

الف)CTRL+ALT ب)CTRL+SHIFT

ج)CTRL+ENTER د)CTRL+SPACBAR

5- WWWمخخف جه عبارتی است؟

الف)WIDE WEB ب)WORLD WAN WELD ج)WORLD WIDE WEB د) هیچکدام

۶-کپی نامه های ارسالی درکدام پوشه قرار می گیرد؟

الف)SEND ب)SENT ج)INBOX د)OUTBOX

7-شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی را………………………..می گویند .

الف)WWW ب)IP ج)ISP د)URL

8-برنامه ای که برای حرکت بین صفحات وب استفاده می شود را……………………………… می گویند .

الف)HTML ب)HACK ج)BROWSER د)ACCESS

9-جهت ارسال محرمانه، پیام آدرس فرد مورد نظر در کادر……………… نوشته میشود.

الف ) CC ب ) BCC ج ) TO د ) هیچکدام

۱۰- پیامهای دریافتی دیگران در کدام پوشه از صندوق پستی ما قرار میگیرد ؟

الف ) Inbox ب ) Sent ج ) Trash د ) Draft

سئوال الف ب ج د
۱ ü
2 ü
3 ü
۴ ü
5 ü
6 ü
7 ü
8 ü
9 ü
10 ü

——————————

مجموعه سوالات ورد

1-برای حذف بخش انتخاب شده چه باید کرد ؟

الف) استفاده از کلید DELET صفحه کلید ب) استفاده از گزینه CLEAR از منویEDIT

ج) استفاده از گزینه DELET از منوی EDIT د) الف و ب

۲- گزینه CHARACTER SPACING در کادر محاوره FONT به چه منظوری استفاده می شود ؟

الف) تعیین فضای لازم برای هر کاراکتر ب) تعیین فاصله مابین کاراکتر ها

ج) تعیین تعداد کاراکتر TAB د) تعیین تعداد کاراکتر های مجاز در یک سطر

۳- کدام ابزار ها برای تعیین رنگ پس زمینه ها و رنگ خطوط اشکال رسم بکار می روند؟

الف)LINE COLOR / BACKGROUND ب) LINE COLOR / FONT COLOR

ج) FILL COLOR /LINE COLOR د) BACKGROUND COLOR / LINE COLOR

4- کدام جمله صحیح نیست ؟

الف) امکان انتخاب ابعاد کاغذ از میان ابعاد استاندارد کاغذ در WORD وجوددارد.

ب) متنهای وارد شده در سرصفحه وپاصفحه درکل صفحات سند تکرار می‌شوند.

ج) امکان تعیین جهت‌گیری کاغذ به دو صورت LANDSCAPE , PORTRAIT در WORD وجود دارد.

د)تنها ابعاد استاندار قابل برای کاغذ A4 ,A3 می‌باشد.

۵- برای ایجاد کلید ترکیبی برای یک نماد باید روی دکمه ….کلیک کنیم .

الف) HOTKEY ب)AUTO CORRECT ج) SHORTCUT KEY د) INSERT

سئوال الف ب ج د
۱ ü
۲ ü
۳ ü
4 ü
۵ ü

————————————————————————————————-

مجموعه سوالات اکسل

  1. ۱۷۱. آیا می توان با استفاده از پنجره Option از منوی Tools تعداد کاربرگهای پیش فرض را اضافه یا کم نمود؟

الف - بلی ب - خیر

ج - به شرطی که پیش فرضهای Excel ثابت نباشد . د - گزینه الف و ج

  1. ۱۷۲. برای تغییر نحوه رویت و تنظیمات اولیه صفحه گسترده Excel از کدام دستور زیر استفاده می شود ؟

الف - منوی View گزینه Toolbar

ب - منوی View گزینه Option

ج – منوی Tools گزینه Option سربرگ View

د – منوی File گزینه Preview

  1. 173. برای تغییر نحوه رویت کاربرگها از کدام دستور زیر استفاده می شود؟

الف – از منوی View گزینه Normal ب – ازمنوی View گزینه Page break preview

ج – ازمنوی ‌View گزینه Customize د – گزینه الف و ب

  1. ۱۷۴. برای بزرگنمایی کارپوشه های فعال از کدام دستورزیر استفاده می شود؟

الف – از منوی Tools گزینه Options ب – ازمنوی View گزینه Zoom

ج – از منوی View گزینه Break د – گزینه الف و ج

  1. درصورتی که محل ذخیره سازی کار پوشه ها را معین نکنیم به طور پیش فرض فایلهای اکسل در کدام پوشه
    ذخیره می شوند؟

الف - My computer ب – My document ج – در پوشه Excel د – در درایو C

سئوال الف ب ج د
۱ ü
۲ ü
3 ü
۴ ü
5 ü

مجموعه سوالات اکسس

۱-کلید اصلی در برنامه Access چه نام دارد ؟

الف – Primary Key ب – First Key ج - Data Key د – هیچکدام

۲-ای مخفی نمودن ستون یک جدول توسط فرمان Hide Columns از کدام منو استفاده می کنیم ؟

الف – Format ب - Edit ج - View د - Tools

3-ای طراحی یک فرم از بخش …. استفاده می کنیم .

الف – Layout ب – Next ج – query د – table

4-ای تغییر در طرح یک فرم باید در چه نمایی قرار گرفت ؟

الف - Data Sheet view ب - Design view ج - Form view د - Table view

5- استفاده از فرامین قالب بندی چه بخشهایی از متن قابل تغییر می باشد؟

الف – نوع فونت ب - اندازه فونت ج - رنگ فونت د - تمامی موارد فوق

سئوال الف ب ج د
۱ ü
2 ü
3
4 ü
5 ü

مجموعه سوالات پاورپوینت

۱-برای باز کردن یک فایل ارائه مطلب از فرمان ….. استفاده می کنیم ؟

الف - New ب - open ج – Save د – Save Az

2-پسوند ذخیره سازی فایلهای ارائه مطلب چه نام دارد ؟

الف - jpg ب – PDF ج - RTF د – ppt

3-برای ایجاد یک اسلاید جدید از فرمان New Slide استفاده می کنیم . این فرمان در کدام منو قراردارد؟

الف - Insert ب – File ج – View د – Tools

4-برای ایجاد یک اسلاید جدید از کدام دگمه زیر استفاده می کنیم ؟

الف – Ctrl + N ب - ‍Alt + N ج – Ctrl + M د – Alt + M

5-الگوی طراحی چه نام دارد ؟

الف – Template ب - Title Slide ج – Design Template د – Layout

سئوال الف ب ج د
۱ ü
2 ü
۳ ü
4 ü
5 üدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 آذر 1390 06:29 ب.ظ